Pojištění DAN

Pojištění DAN si sjednejte na webové stránce: DAN Europe

Komplexní a jedinečné pojištění pro potápěče. zajistí vám nejrychlejší převoz do specializovaného medicínského zařízení v případě pot. nehohody, i vrtulníkem. Nepřetržitá služba 24 hodin denně po celém světě! Náhrada případné ztráty pot. výbavy. Bohaté zkušenosti v pot. nehodách, peníze jdou na výzkum v této oblasti. DAN je potápěčských pojištěních jednička!

Přečtěte si časopis DAN

Potápěčské pojištění DAN

Věříte, že se Vám při potápění opravdu nemůže nic stát? Tak to není nic pro Vás. Ale pokud víte co stojí pobyt v dekompresní komoře a léčení následků potápěčské nehody, mohlo by Vás celosvětově platné pojištění opravdu zajímat. Na přání Vám vyřídíme pojištění téměř na počkání!


DAN Europe

DAN je mezinárodní nezisková nadace, která pomáhá potápěčům v obtížích a provádí vědecký výzkum zaměřený na větší bezpečnost potápění.

DAN je tak důležitý, jako maska a ploutve!
 • 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je zajištěna lékařská asistence v případě potápěčské nehody a to kdekoliv na světě
 • Zajištění lékařského transportu
 • Koordinace zdravotní a hyperbarické komory
 • Rady lékaře
 • Zajištění specializované lékařské péče
 • Cestovní pojištění, které je možné rozšířit i na rodinné příslušníky
 • Celoroční předplatné vědeckého časopisu ALERT DIVER magazine
 • Zvlášť na potápěče zaměřené pojistné plnění platné po celém světě bez dalších finančních nákladů
 • Pořádání seminářů a konferencí na téma bezpečnost pod vodou
 • Informace o kurzech potápěčské první pomoci
 • Možnost účasti ve výzkumných programech
 • Slevy při nákupu materiálu, potápěčských balíčků, potápěčské dovolené

Ceník pojištění DAN

Jsou dvě kategorie: Sport Member a Pro Member

Sport Member

1.DAN Sport Bronze - vhodné pro všechny potápěč,kteří necestují příliš často,ale chtějí být vždy řádně pojištění,zahrnuje rekreační potápění/pouze se vzduchem a nitroxem/,ale pouze do hloubky max.40m!!!!,nezahrnuje technické potápění!!! - cena 59 Eur,toto pojištění navíc zahrnuje pomoc nesouvisející s nehodou při potápění a asistence při cestování a pomoc při cestách do zahraničí /má ale omezené plnění!!!/.

2. DAN Sport Silver - vhodné pro všechny rekreační potápěče,zahrnuje všechny druhy potápění včetně technického!!!,je to bez omezení hloubky - cena 86 Eur,toto pojištění navíc zahrnuje pomoc nesouvisející s nehodou při potápění a asistence při cestování a pomoc při cestách do zahraničí /má velmi slušné plnění!!!/.

3. DAN Sport Gold - vhodné pro všechny rekreační potápěče,zahrnuje všechny druhy potápění včetně technického!!!,je to bez omezení hloubky - cena 196 Eur,toto pojištění navíc zahrnuje pomoc nesouvisející s nehodou při potápění a asistence při cestování a pomoc při cestách do zahraničí /má nejvyšší plnění v případě problémů!!!/.

Krytí * BRONZOVÉ pojištění DAN STŘÍBRNÉ pojištění DAN ZLATÉ pojištění DAN
Cena pojištění / rok 59 EUR 86 EUR 196 EUR
První pomoc včetně převozu zraněného Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařský transport, Náklady hospitalizace, Hyperbarická léčba € 50.000 Plně hrazeno Plně hrazeno
Specializované ošetření, včetně rehabilitace, až do 30 dnů od data nehody Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Denní dávka za pobyt v nemocnici během léčby Nezahrnuje € 50 pouze na lůžku € 50 pouze na lůžku
Jakákoliv protéza nezbytná po úrazu pojištěného € 1 000 € 1 000 € 1 000
Trvalá invalidita Nezahrnuje € 50.000 € 100.000
Úmrtí pojištěného** Nezahrnuje € 6.000 € 12.000
Pátrací a záchranná akce € 2.500 € 10.000 € 15.000
Náklady spojené s repatriací mrtvého Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Ztráta potápěčské výstroje způsobená okolnostmi během poskytnutí první pomoci a lékařského transportu Nezahrnuje € 1.500 € 3.000
Mimořádné výdaje za hotelové služby a letenky způsobené následkem potápěčské nehody Nezahrnuje do € 5.000 pouze pro člena DAN € 10.000člen DAN a spolucestující
Náklady na právní služby ve vztahu k potáp. nehodě Nezahrnuje € 5.000 € 10.000
Právní ochrana v zahraničí Nezahrnuje € 5.000 € 10.000
Náklady na tlumočníka Nezahrnuje € 500 € 1.000
Právní odpovědnost vůči třetím stranám € 7.000 € 25.000 € 100.000
Náklady na první pomoc, bez hospitalizace Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařské ošetření € 50.000 Plně hrazeno Plně hrazeno
Náklady spojené s repatriací zemřelého Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Zajištění nezbytných léků Pouze asistence Asistence a doručení Asistence a doručení
Peněžní půjčka na nepředvídatelné náklady € 1.500 € 3.000 € 6.000
Léčebné výlohy na ústavní péči, bez ohledu na počet dní v péči Nezahrnuje € 15.000 € 20.000
Zpáteční letenka pro 1 osobu pro návštěvu zraněného Nezahrnuje € 2.500 Plně hrazeno
Doprovod při návratu dětí a mladistvých Nezahrnuje € 5.000 Plně hrazeno
Dodatečné náklady pro návrat doprovodu Nezahrnuje € 2.000 Plně hrazeno
Transport auta domů nebo jeho vrácení do půjčovny Nezahrnuje € 1.000 € 3.000

*Pojistné krytí platí pouze pokud je první pomoc organizována a řízena DAN Europe.

VOLITELNÝ PŘÍPLATEK

Pojištění Sport bronz: Připojištění v případě smrti na 25 000 Eur, vyjma technického potápění: 89 Eur
Pojištění Sport bronz: Připojištění v případě smrti na 50 000 Eur, vyjma technického potápění: 109 Eur
Pojištění Sport silver: Připojištění v případě smrti na 25 000 Eur, vyjma technického potápění: 116 Eur
Pojištění Sport silver: Připojištění v případě smrti na 50 000 Eur, vyjma technického potápění: 136 Eur
Pojištění Sport gold: Připojištění v případě smrti na 25 000 Eur, vyjma technického potápění: 226 Eur
Pojištění Sport gold: Připojištění v případě smrti na 50 000 Eur, vyjma technického potápění: 246 Eur

Členství v nadaci DAN Europe a tím i pojištění se vztahuje na všechny potápěčské aktivity včetně freedivingu, technického potápění, potápění v bazénu i šnorchlování. Pojištění pro profesionály (instruktory) zahrnuje i " suché" kurzy, například odpovědnost instruktora při teoretické částí kurzu, kurzu první pomoci při potápění, který nevyžaduje dovednosti ve vodě a j. Na rozdíl od jiných jsou pojištěni i handicapovaní potápěči a děti. Pokud přesahujete 75 let a máte souhlas lékaře FTD (Fitness to Dive) jste také pojištěni.

POZOR! POJIŠTĚNÍ DAN se opravdu vztahuje pouze na potápění a věci s tím spojené, čili začíná vstupem do vody a končí výstupem z ní! Pokud Vám na břehu někdo ukradne výbavu, nedostanete nic! Součástí pojištění je ZDARMA DAN TRAVEL ASSIST, které kryje případy nemoci a zranění i mimo vodu.

DALŠÍ VÝHODA POJIŠTĚNÍ DAN: v případě nehody můžete zavolat na helpline v češtině, kde Vám lékař se znalostmi nemocí a úrazů z potápění poradí co dělat (kde najít nejbližší barokomoru, jak zajistit první pomoc

Tel.: +420 495 264 641 dopoledne našeho času

Nahlásíte nám Vaše jméno, adresu, datum narození, telefon a e-mail. Peníze za pojištění můžete převést na náš účet nebo ho zaplatit přímo v našem sídle Oceán na Čepkově Ihned po zaplacení (do 24 hodin) Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o uzavření pojištění s číslem pojistky. Od půlnoci tohoto dne jste již pojištěni a můžete vycestovat i bez kartičky pojištěnce (máte e-mail s potvrzením pojišťovny DAN a číslem pojistky). Karta pojištěnce Vám bude doručena z centrály pojišťovny DAN do 14 dnů.

Pro Member: pojištění určeno pro instruktory potápění,Divemastry,potápěče profesionály

 • 1. DAN Pro Bronze - cena 144 Eur
 • 2. DAN Pro Silver - cena 176 Eur
 • 3. DAN Pro Gold - cena 265 Eur

DAN Pro Bronze DAN Pro Silver DAN Pro Gold
Vhodné pro všechny potápěče, kteří chtějí mít dobré základní pojištění. Zahrnuje všechny druhy potápění včetně technického. Bez omezení hloubek DOPORUČUJEME aktivnějším instruktorům. Zahrnuje všechny druhy potápění včetně technického. Nejvýhodnější poměr "služba x cena". Bez omezení hloubek. Určeno nejnáročnějším potápěčům. Vyšší pojistná plnění. Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického. Bez omezení hloubek.

Co se pojišťuje DAN Pro Bronze & Bronze Deluxe DAN Pro Silver & Silver Deluxe DAN Pro Gold
Specializované zdravotní hypebarické poradenství 24/7 Ano Ano Ano
Naléhavá zdravotní evakuace (i při podezření nas nemoc z dekomprese DCI) Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Naléhavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi, hyperbarická terapie včetně hospitalizace (i v případě pouhého podezření na DCI) Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Repatriace potápěče rekonvalescenta Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Speciální zdravotní ošetření včetně rehabilitace a posttraumatické léčby až do 30 dní po nehodě € 15.000 Veškeré náklady Veškeré náklady
Poplatek za denní pobyt v nemocnici během léčby € 50 (pro pacienta interního i ambulantního) € 100 (pro pacienta interního i ambulantního)
Protetika potřebná po pojistném zranění € 1.000 € 1.000 € 1.000
Trvalá neschopnost € 50.000 € 100.000 € 200.000
Náklady na výzkum a záchranu (i při jeskyním potápění) € 5.000 € 10.000 € 15.000
Úmrtí € 6.000 € 6.000 € 25.000
Repatriace zesnulého Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Ztráta nebo poškození vlastní potápěčské výbavy nebo zachránce € 1.000 € 2.500 € 5.000
Výdaje za ubytování a cestování související s potápěčsou nehodou až € 2.500 (pouze pro člena) až € 5.000 (pouze pro člena) až € 10.000 (pouze pro člena)
Právní náklady související s potápěčskou nehodou € 10.000 € 50.000 € 100.000
Právní ochrana v cizině € 2.500 € 5.000 € 10.000
Náklady na tlumočníka v nouzové situaci € 500 € 1.000 € 1.500
Osobní odpovědnost, včetně právní obhajoby € 1.500.000, € 3.500.000 deluxe € 1.500.000, € 3.500.000 deluxe € 3.500.000

Pomoc nesouvisející s nehodou při potápění a asistence při cestování

Zdravotní a nemocniční náklady na nečekané onemocnění a/nebo zranění nesouvisející s potápěním v cizině

Co se pojišťuje DAN Pro Bronze & Bronze Deluxe DAN Pro Silver & Silver Deluxe DAN Pro Gold
Zdravotní evakuace (i ve vlastní zemi v případě nedostupnosti veřejné záchrané služby) Veškeré náklady v situacích ohrožujících život nebo končetinu Veškeré náklady Veškeré náklady
Maximální počet pojištěných dnů cesty ff fff ff
Maximální počet pojištěných dnů cesty Při jedné cestě 60 dnů, za rok celkem 120 dnů Při jedné cestě 90 dnů, za rok celkem 120 dnů Neomezeně
Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalizací i bez ní Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Zdravotní náklady na ambulantní péči - € 1.500 € 3.000
Zdravotní repatriace Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Repatriace zesnulého Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Zaslání základních léků a brýlí Pouze asistence, dopravné se nehradí Asistence & doprava Asistence & doprava
Finanční zálohy na nepojištěné zdravotní výdaje € 1.500 € 3.000 € 6.000
Průběžný specializovaný zdravotní kontakt s místním zdravotním personálem Ano Ano Ano
Zdravotní informace celosvětově Ano Ano Ano
Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče € 10.000 € 15.000 € 20.000

Pomoc při cestách do zahraničí

Co se pojišťuje DAN Pro Bronze & Bronze Deluxe DAN Pro Silver & Silver Deluxe DAN Pro Gold
Zpáteční jízdenka nebo letenka pro jednu osobu za členem DAN při jeho hospitalizaci (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) € 1.500 € 2.500 Veškeré náklady
Návrat nezletilých s doprovodem (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) € 1.500 € 5.000 Veškeré náklady
Další výdaje na návrat spolucestujícího partnera € 1.000 € 2.000 Veškeré náklady
Další výdaje na opatrování domácích zvířat € 250 € 500
Doprava vozidla domů nebo jeho vrácení do půjčovny € 1.000 € 3.000
Informace před cestou: víza, očkování atd. Ano Ano Ano
Finanční půjčka v místní měně na úhradu zdravotních nákladů v naléhavém případě € 1.500 € 3.000 € 6.000
Ztráta osobních dokladů Pouze asistence Pouze asistence Pouze asistence
Předání naléhavých vzkazů Ano Ano Ano
Tlumočnická pomoc Ano Ano Ano
Kauce (půjčka) € 1.500 € 3.000 € 6.000

Rozšíření

Co se pojišťuje DAN Pro Bronze & Bronze Deluxe DAN Pro Silver & Silver Deluxe DAN Pro Gold
Celkové pojistné včetně daně na 1 rok 104 EUR, 109 EUR Deluxe 132 EUR, 137 EUR Deluxe 220 EUR
Rozšíření pro případ úmrtí Možnost A (€ 50.000) Možnost B (€ 110.000)
Cena připojištění na 1 rok 40 EUR 75 EUR

Více informací o pojištění DAN je na www.daneurope.com nebo v našem pot.centru OCEÁN PADI Zlín. Za vyřízení pojištění DAN v našem centru účtujeme 200 Kč.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!